Monday, September 26, 2011

Negara Kertagama Book (7)

Negara Kerta Gama - Bagian 7

Berkatalah Sri nata Wengker di hadapan para pembesar dan wedana : "Wahai, tunjukkan cinta serta setya baktimu kepada Sri Paduka Prabu Cintailah rakyat bawahanmu dan berusahalah memajukan dusunmu Jembatan, jalan raya, beringin, bangunan dan candi supaya dibina.
Terutama dataran tinggi dan sawah, agar tetap subur, peliharalah perhatikan tanah rakyat jangan sampai jatuh di tangan petani besar.
Agar penduduk jangan sampai terusir dan mengungsi ke desa tetangga. Tepati segala peraturan untuk membuat desa bertambah besar.
Sri Nata Kerta Wardana setuju dengan anjuran memperbesar desa.
Harap dicatat nama penjahat dan pelanggaran setiap akhir bulan.
Bantu pemeriksaan tempat durjana terutama pelanggar susila.

Agar bertambah kekayaan Sri Paduka demi kesejahteraan negara.
Kemudian bersabda Sri Baginda Wilwatikta memberi anjuran : "Para budiman yang berkunjung kemari, tidak boleh dihalang-halangi.
Rajakarya terutama bea-cukai, pelawang supaya dilunasi.
Jamuan kepada para tetamu budiman supaya diatur pantas.
Undang-undang sejak pemerintahan ibunda harus ditaati.
Hidangan makanan sepanjang hari harus dimasak pagi-pagi.
Jika ada tamu loba tamak mengambil makanan, merugikan.
Biar mengambilnya, tetapi laporkan namanya kepada saya.
Negara dan desa berhubungan rapat seperti singa dan hutan.
Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan.
Kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita.
Karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya "

Begitu perintah Sri Paduka kepada wadana, yang tunduk mengangguk
Sebagai tanda mereka sanggup mengindahkan perintah beliau.
Mahamantri Agung upapati serta para pembesar menghadap bersama.
Tepat pukul tiga mereka berkumpul untuk bersantap bersama.
Bangunan sebelah timur laut telah dihiasi gilang cemerlang.
Di tiga ruang para wadana duduk teratur menganut sudut.
Santapan sedap mulai dihidangkan di atas dulang serba emas
Segera deretan depan berhadap-hadapan di muka Sri Paduka.
Santapan terdiri dari daging kambing, kerbau, burung, rusa, madu, ikan, telur, domba menurut adat agama dari zaman purba.
Makanan pantangan : daging anjing, cacing, tikus, keledai dan katak.
Jika dilanggar mengakibatkan hinaan musuh, mati dan noda.
Dihidangkan santapan untuk orang banyak.
Makanan serba banyak serta serba sedap.
Berbagai-bagai ikan laut dan ikan tambak.
Berderap cepat datang menurut acara.
Daging katak, cacing, keledai, tikus, anjing hanya dihidangkan kepada para penggemar. Karena asalnya dari pelbagai desa.

Mereka diberi kegemaran, biar puas.
Mengalir pelbagai minuman keres segar.
Tuak nyiur, tal, arak kilang, brem, tuak rumbya. itulah hidangan yang utama.
Wadahnya emas berbentuk aneka ragam. Porong dan guci berdiri terpencar-pencar.
Berisi aneka minuman keras dari aneka bahan. Beredar putar seperti air yang mengelir. Yang gemar minum sampai muntah serta mabuk.
Meluap jamuan Sri Paduka dalam pesta. Hidangan mengalir menghampiri tetamu. Dengan sabar segala sikap dizinkan.
Penyombong, pemabuk jadi buah gelak tawa. Merdu merayu nyanyian para biduan. Melagukan puji-pujian Sri Paduka. Makin deras peminum melepaskan nafsu.
Habis lalu waktu, berhenti gelak gurau.

Pembesar daerah angin membadut dengan para lurah.
Diikuti lagu, sambil bertandak memilih pasangan.
Seolah tingkahnya menarik gelak, menggelikan pandangan.
Itulah sebabnya mereka memperoleh hadiah kain.
Disuruh menghadap Sri Paduka, diajak minum bersama.
Mahamantri Agung upapati berurut mengelir menyanyi.
Nyanyian Menghuri Kandamuhi dapat bersorak pujian.
Sri Paduka berdiri, mengimbangi ikut melaras lagu.
Tercengang dan terharu hadirin mendengar suar merdu.
Semerebak meriah bagai gelak merak di dahan kayu.
Seperti madu bercampur dengan gula terlalu sedap manis.
Resap menghalu kalbu bagai desiran buluh perindu.
Arya Ranadikara lupa bahwa Sri Paduka berlagu.
Bersama Arya Ranadikara mendadak berteriak.
Bahwa para pembesar ingin belia menari topeng.
"Ya!" jawab beliau, segera masuk untuk persiapan.

Sri Kerta Wardana tampil kedepan menari panjak.
Bergegas lekas panggung di siapkan ditengah mandapa.
Sang permaisuri berhias jamang laras menyanyikan lagu.
Luk suaranya mengharu rindu, tinglahnya memikat hati.
Bubar mereka itu ketika Sri Paduka keluar.
Lagu rayuan Sri Paduka bergetar menghanyutkan rasa.
Diiringkan rayuan sang permaisuri rapi rupendah.
Resap meremuk rasa, merasuk tulang sungsum pendengar.
Sri Paduka warnawan telah mengenakan tampuk topeng.
Delapan pengiringnya di belakang, bagus, bergs, pantas.
Keturunan Arya, bijak cerdas, sopan tingkah lakunya.
Itulah sebabnya banyolannya selalu kena.
Tari sembilan orang telah dimulai dengan banyolan.
Gelak tawa terus menerus, sampai perut kaku beku.
Babak yang sedih meraih tangis, mengaduk haru dan rindu.
Tepat mengenai sasaran, menghanyutkan hati penonton.
Silam matahari waktu lingsir, perayaan berakhir.
Para pembesar meminta diri mencium duli paduka.
Katanya :"lenyap duka oleh suka, hilang dari bumi!".
Terlangkahi pujian Sri Paduka waktu masuk istana.

Demikianlah suka mulia Sri Paduka Prabu di pura, tercapai segala cita.
Terang Sri Paduka sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan negara.
Meskipun masih muda dengan suka rela berlaku bagai titisan Buda.
Dengan laku utama beliaumemadamkan api kejahatan durjana.
Terus membumbung ke angkasa kemashuran dan keperwiraan Sri Paduka.
Sungguh beliau titisan Batara Girinata untuk menjaga buana.
Hilang dosanya orang yang dipandang, dan musnah letanya abdi yang disapa.
Itulah sebabnya keluhuran beliau mashur terpuji di tiga jagad.
Semua orang tinggi, sedang, rendah menuturkan kata-kata pujian.
Serta berdo'a agar Sri Paduka tetap subur bagai gunung tempat berlindung.
Berusia panjang sebagai bulan dan matahari cemerlang menerangi bumi.

Semua pendeta dari tanah asing menggubah pujian Sri Paduka.
Sang pendeta Budaditya menggubah rangkaian seloka Bogawali.
Tempat tumpah darahnya Kancipuri di Sadwihara di Jambudwipa.
Brahmana Sri Mutali Saherdaya menggubah pujian seloka indah.
Begitu pula para pendeta di Jawa, pujangga, sarjana sastra.
Bersama-sama merumpaka seloka puja sastra untuk nyanyian.
Yang terpenting puja sastra di prasasti, gubahan upapati Sudarma.
Berupa kakawin, hanya boleh diperdengarkan di dalam istana.
Mendengar pujian para pujangga pura bergetar mencakar udara.
Empu Prapanca bangkit turut memuji Sri Paduka meski tak akan sampai pura.

Maksud pujiannya, agar Sri Paduka gembira jika mendengar gubahannya.
Berdoa demi kesejahteraan negara, terutama Sri Paduka dan rakyat.
Tahun Saka 1287 bulan Aswina hari purnama.
Siaplah kakawin pujaan tentang perjalanan jaya keliling negara.
Segenap desa tersusun dalam rangkaian, pantas disebut Desa Warnana.
Dengan maksud, agar Sri Paduka ingat jika membaca hikmat kalimat.
Sia-sia lama bertekun menggubah kakawin menyurat di atas daun lontar.

Yang pertama "Tahun Saka", yang kedua "Lambang" kemudian "Parwasagara".
Berikut yang keempat "Bismacarana", akhirnya cerita "Sugataparwa".
Lambang dan Tahun Saka masih akan diteruskan, sebab memang belum siap.
Meskipun tidak semahir para pujangga di dalam menggubah kakawin.
Terdorong cinta bakti kepada Sri Paduka, ikut membuat puja sastra berupa karya kakawin, sederhana tentang rangkaian sejarah desa.
Apa boleh buat harus berkorban rasa, pasti akan ditertawakan.

Nasib badan dihina oleh para bangsawan, canggung tinggal di dusun.
Hati gundah kurang senang, sedih, rugi tidak mendengar ujar manis.
Teman karib dan orang budiman meninggalkan tanpa belas kasihan.
Apa gunanya mengenal ajaran kasih, jika tidak diamalkan?
Karena kemewahan berlimpah, tidak ada minat untuk beramal.
Buta, tuli, tak nampak sinar memancar dalam kesedihan, kesepian.
Seyogyanya ajaran sang Begawan diresapkan bagai sepegangan.
Mengharapkan kasih yang tak kunjung datang, akan membawa mati muda.
Segera bertapa brata di lereng gunung, masuk ke dalam hutan.
Membuat rumah dan tempat persajian di tempat sepi dan bertapa.
Halaman rumah ditanami pohon kamala, asana, tinggi-tinggi.
Memang Kamalasana nama dukuhnya sudah sejak lama dikenal.

Prapanca itu pra lima buah. Cirinya: cakapnya lucu.
Pipinya sembab, matanya ngeliyap. Gelaknya terbahak-bahak.
Terlalu kurang ajar, tidak pantas ditiru. Bodoh, tak menurut ajaran tutur.
Carilah pimpinan yang baik dalam tatwa. Pantasnya ia dipukul berulang kali.
Ingin menyamai Empu Winada. Mengumpulkan harta benda. Akhirnya hidup sengsara. Tapi tetap tinggal tenang. Winada mengejar jasa. Tanpa ragu wang dibagi.
Terus bertapa berata. Mendapat pimpinan hidup. Sungguh handal dalam yuda.
Yudanya belum selesai. Ingin mencapai nirwana. Jadi pahlawan pertapa.

Beratlah bagi para pujangga menyamai Winada, bertekun dalam tapa.
Membalas dengan cinta kasih perbuatan mereka yang senang menghina orang-orang yang puas dalam ketetnangan dan menjauhkan diri dari segala tingkah, menjauhkan diri dari kesukaan dan kewibawaan dengan harapan akan memperoleh faedah.
Segan meniru perbuatan mereka yang dicacad dan dicela di dalam pura.

ARTKEL TERKAITNo comments: